rodzina

Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). Ks. Franciszek mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: ΦΩΣ (światło) i ΖΩΗ (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Program formacyjny Domowego Kościoła pomaga małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Małżeństwa starają się wprowadzać w swoje życie tzw. “zobowiązania”.

Zobowiązaniami tymi są:

  1. codzienna modlitwa osobista(namiot spotkania)
  2. regularne spotkanie ze Słowem Bożym
  3. codzienna modlitwa małżeńska
  4. codzienna modlitwa rodzinna
  5. comiesięczny dialog małżeński
  6. reguła życia;(systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną)
  7. uczestnictwo, przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych)

Patronem Ruchu jest Maryja Niepokalana Matka Kościoła i Święta Rodzina. Świętem patronalnym jest Niedziela Świętej Rodziny.

Spotkania i cykl pracy:

Krąg tworzy 4–7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

Dzielenia się życiem: dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku;
Modlitwy: dzielenie się Ewangelią, tajemnica różańca;
Formacji: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu.

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Dzielenie się realizacją zobowiązań jest jego istotnym punktem i dlatego tę część zawsze prowadzi para animatorska. Od realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw, jak i całego kręgu.

W naszej parafii w chwili obecnej działają dwa kręgi Domowego Kościoła. Członkami są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym” (Humane vitae, 26). Wspólnota stara się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii. Staje się tradycją, że jeden z ołtarzy w Boże Ciało przygotowywany jest przez tą wspólnotę.

Jeżeli chcecie:

– umacniać swoją wiarę
– pielęgnować miłość małżeńską
– nauczyć się rozwiązywania konfliktów
– nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
– doświadczyć życia we wspólnocie

zapraszamy