Pomóżmy teraz siostrom Klaryskom…

Jak każdego roku – na Uroczystość św. Józefa – pragniemy pomóc siostrom Klaryskom poprzez ofiarowanie darów kulinarnych, soków, owoców i środków czystości. Kochani! W tym czasie powrotu do kochającego nas Boga, kiedy pragniemy przemienić nasze serca, c …

Nawiedzenie Obrazu Matki i Królowej /wspomnienie/

Powitanie przez ks. prob. Zdzisława kopii Obrazu Matki Jasnogórskiej, podczas nawiedzenia naszej parafii: Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry Zwycięstwa – Przewodniczko pewna do nieba. Na Twoim pielgrzymim szlaku po Diecezji Bydgoskiej, przychodzisz do …

Pomoc misjom zwieńczona sukcesem…

Wielkie dzięki !!!

Mobilizujemy się i pomagamy misjom…

Parafia w Przyłękach – przed pandemią – otrzymała od Green Office Ecologic i Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw „Pro missio” podziękowanie za zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Przekazano w nim też wiadomość, że wielkość zebranych elektrośmieci u …

Bezdotykowa kropielnica

Zachęcam do korzystania z nowej i bezpiecznej czyli bezdotykowej kropielnicy ustawionej pod chórem naszej świątyni /przyszło nam żyć w takich czasach/. Jedyne co należy zrobić, to podłożyć dłoń pod czujnik z pojemnikiem na wodę, a na nasze palce spadni …

ŚRODA POPIELCOWA

„Przyjęcie popiołu” to znak rozpoczęcia czterdziestodniowej pokuty i wkroczenia na drogę nawrócenia dlatego woła do nas prorok Joel „Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lit …

I po karnawale… (podziękowanie)

Od początku przywrócenia parafii w Przyłękach /2009/, stało się tradycją, że w ostatnią sobotę karnawału odbywał się Anielski Bal Wdzięczności, w którym – każdego roku – uczestniczyło od 180-250 osób. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną bal przeszed …

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Luty

papiez

Za parafie
Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.