ŚRODA POPIELCOWA

Obrzęd posypania popiołem w naszej świątyni, podczas Mszy św. o godz. 9.00, 17.00 i 18.00. Niech naszym zewnętrznym praktykom pokutnym towarzyszy wewnętrzna przemiana ducha. Modlitwa, post, jałmużna i wierność powziętym postanowieniom pomogą nam iść za …

MODLITWA I CZYN W PARAFII

Modlitwa o dar pokoju i czyn – konkretna pomoc w myśl zasady WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ…

KSIĘŻE TADEUSZU DZIĘKUJEMY… DO ZOBACZENIA W NIEBIE…

„W naszej parafialnej wspólnocie – z wielką ufnością – modliliśmy się o łaskę zdrowia dla ks. Tadeusza Łukaszczyka, któremu dziękuję za dar Bożego Słowa – wygłoszonego podczas tej uroczystej Mszy odpustowej – za ukazanie nam przedziwnego działania Matk …

Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej)

Dzieciom przygotowującym się do I Komunii św., w najbliższą środę w Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostaną poświęcone świece. Pomodlimy się też za osoby życia konsekrowanego.

Zaproszenie na „Kolędowanie z Biskupem”

Modlitwa o pokój w naszej świątyni…

Budowanie trwałego pokoju zaczyna się od duchowego pokoju serca na adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Parafia w Przyłękach włącza się w „modlitewną sztafetę” o dar pokoju na świecie, przed obliczem Księcia Pokoju, ukrytego w monstrancji z Medjugo …

Nowy Rok Pański 2022

Do Niego należy czas i panowanie. Jemu chwała na wieki! Panie Jezu, błogosław nam w Nowym 2022 Roku.

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Kwiecień

papiez

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.