ŚRODA POPIELCOWA

„Przyjęcie popiołu” to znak rozpoczęcia czterdziestodniowej pokuty i wkroczenia na drogę nawrócenia dlatego woła do nas prorok Joel „Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lit …

I po karnawale… (podziękowanie)

Od początku przywrócenia parafii w Przyłękach /2009/, stało się tradycją, że w ostatnią sobotę karnawału odbywał się Anielski Bal Wdzięczności, w którym – każdego roku – uczestniczyło od 180-250 osób. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną bal przeszed …

Kolęda: w kościele jak w domu, w parafii jak w rodzinie.

Kolędę – w zmienionej formie – rozpoczynamy 7 stycznia 2021. Chętne rodziny lub przedstawicieli rodzin zapraszam na WSPÓLNĄ MODLITWĘ o godz. 18.00 do naszej świątyni według poniższego planu. Uczestniczący w Mszach św., sprawowanych w intencji mieszkańc …

Plan kolędy 2021

1. 07.01.2021 /czwartek/ ulice: Zabytkowa, Cudne Manowce, Tropikalna, Polnej Róży, Oliwna i Winnica. 2. 08.01.2021 /piątek/ ulice: Przyłęcka, Cicha, Biznesowa, Leśnego Runa, Wrzosowa, Koperkowa, Laskowa. 3. 11.01. 2021 /poniedziałek/ ulice: Przyrodnicz …

OBJAWIENIE PAŃSKIE (TRZECH KRÓLI)

Uroczystość Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/, w najbliższą środę 6 stycznia, Msze św. zostaną odprawione, jak w każdą niedzielę. Po błogosławieństwie poświęcenie kredy i kadzidła na pamiątkę darów, które złożyli Mędrcy ze Wschodu. Kredą oznaczamy dr …

NOWY ROK PAŃSKI 2021

Panie Jezu, błogosław nam wszystkim, zachowaj przed złem i prowadź drogami zbawienia…

Życzenia na Boże Narodzenie

W ten niezwykły czas Bożego Narodzenia – jak każdego roku – z wielkim wzruszeniem stajemy u żłóbka Dzieciątka Jezus, aby w postawie adoracji i kontemplacji zachwycić się Tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego, które stało się Ciałem i Chlebem. Takie doświadc …

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Czerwiec

papiez

O zniesienie tortur
Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.