Boże Narodzenie

W ten niezwykły czas Bożego Narodzenia – jak każdego roku – z wielkim wzruszeniem stajemy u żłóbka Dzieciątka Jezus, aby w postawie adoracji i kontemplacji zachwycić się Tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego, które stało się Ciałem, Człowiekiem i Chlebem. T …

ADWENTOWA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Adwentowa Spowiedź św. z udziałem zaproszonych kapłanów, odbędzie się w naszej świątyni, we wtorek 21 grudnia w godzinach od 16.00 – 17.30 i od 19.00 – 20.00. Serdecznie zapraszam do uporządkowania życia wewnętrznego, aby w naszych sercach zapanował Bo …

Mikołaj w naszej wspólnocie

Dziękujemy Ci Mikołaju za to, że od 12 lat regularnie do nas przychodzisz, piękne słowa głosisz i ciekawe upominki przynosisz…

PIĘKNE SPOTKANIE…

Biskup Krzysztof z Kapłanami dekanatu Białe Błota w Przyłękach. Dziękuję za dar modlitwy w świątyni i braterskiej wspólnoty przy stole (ks. prob. Zdzisław).

Przygotowania do Bierzmowania…

„Jeżeli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drewno i przygotowali narzędzia, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem” /Antoine de Saint-Exupery/. Panie Jezu, prosimy Cię, wzbudź w …

Rekolekcje dla kapłanów – Górka Klasztorna

Wszystkim osobom, które wspierały nas modlitwą, podczas rekolekcji w Górce Klasztornej, składam serdeczne podziękowanie.      

Zaproszenie na ingres Biskupa Ordynariusza do Katedry Bydgoskiej

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Drodzy Diecezjanie! Przewielebni Księża, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego! Po raz pierwszy w tej formie zwracam się do Was, Umiłowani Wierni Kościoła Bydgoskiego i przekazuję tą drogą pozdrowienie w Panu Naszym Jezusi …

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Kwiecień

papiez

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.