Spotkania z rodzicami:

a/ dzieci klasy III, w sprawie I Komunii św. w niedzielę 13.09. 2020, po Mszy św. o godz. 11.00, b/ młodzieży klasy VIII i I szkół średnich, w sprawie Bierzmowania w niedzielę 13.09.2020, po Mszy św. o godz. 19.00. Bardzo proszę o potraktowanie tych sp …

DNI MODLITW PRZED ODPUSTEM KU CZCI MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI W KATEDRZE – SANKTUARIUM

31 sierpnia – poniedziałek: godz. 18:00 – Rocznica Konsekracji Kościoła   1 września – wtorek: godz. 19:00 – Neokatechumenat   2 września – środa: godz. 18:00 – Bractwo Kurkowe   3 września – czwartek: godz. 12:00 – Księża Jubilaci i Sto …

MATKO I KRÓLOWO DZIĘKUJEMY !!!

To już 1,5 roku po nawiedzeniu naszej świątyni przez Matkę Bożą w kopii Jej Cudownego Obrazu. W tym czasie tyle się wydarzyło: 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, 100. rocznica „cudu nad Wisłą”, 105. rocznica wybudowania „starej” części naszej świąty …

Zaproszenie. Podziękujmy Matce Bożej za „cud nad Wisłą” i za naszą Parafię.

Św. Janie Mario Vianney’u, módl się za nami…

Zachęcam do udziału w modlitwie wdzięczności, za wstawiennictwem św. Jana Marii Vianney’a, w najbliższy wtorek 4 sierpnia o godz. 17.00 Msza św. z modlitwą litanijną i oddaniem szacunku relikwiom św. Proboszcza z Ars. On jest z nami od początku przywró …

Św. Krzysztof i „dekalog kierowcy”

Krzysztof (gr. Christoforos) „niosący Chrystusa” jest patronem kierowców, flisaków, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. „Wspomnienie św. Krzysztofa to czas szczególnego zwrócenia uwagi na sprawę bezpiecznego …

Modlitwa o powołania ….

… może „drużyna Pana Jezusa” potrzebuje Ciebie…

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Luty

papiez

Za parafie
Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.