Zaproszenie na ingres Biskupa Ordynariusza do Katedry Bydgoskiej

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Drodzy Diecezjanie! Przewielebni Księża, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego! Po raz pierwszy w tej formie zwracam się do Was, Umiłowani Wierni Kościoła Bydgoskiego i przekazuję tą drogą pozdrowienie w Panu Naszym Jezusi …

Wszystkich Świętych…

Błogosławiony… szczęśliwy… zbawiony…

Wspomnienie Wiernych Zmarłych…

Boże, dziękuje Ci, że oczekujesz na mnie w niebie, gdzie zostało przygotowane dla nas mieszkanie. Umocnij moją wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Rozpal moją miłość, abym Cię kochał każdego dnia coraz bardziej. Ożyw moją nadzieję na spotka …

Moc wspólnotowej modlitwy….

Kościół żywy i prawdziwy to wspólnoty zakochane w Chrystusie… Modlitwa buduje i jednoczy Kościół…    

Coraz bliżej… /kościelna brama/

Realizowana inwestycja kościelnej bramy (10 etap rozbudowy świątyni w Przyłękach) dobiega końca… Bogu niech będą dzięki za otrzymane łaski i za wszystkich Dobroczyńców zaangażowanych w powstanie kolejnego dzieła, które pozostawimy przyszłym pokoleniom… …

BEATYFIKACJA E. CZACKIEJ I S. WYSZYŃSKIEGO

PODCZAS MSZY ŚW. BEATYFIKACYJNEJ – 12 WRZEŚNIA – BĘDZIE UŻYWANY KIELICH, KTÓREGO FUNDATOREM BYŁ PRYMAS TYSIĄCLECIA. TYM DAREM PRAGNĄŁ UCZCIĆ PAMIĘĆ POWSTAŃCÓW WARSZAWY. W NASZEJ ŚWIĄTYNI – DLA UPAMIĘTNIENIA BEATYFIKACJI MATKI ELŻBIETY CZACKIEJ I KARDYN …

Dzieci przy Matce /poświęcenie plecaków/

Matko… z dziećmi Twymi bądź… Stolico Mądrości, módl się za nami…

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Kwiecień

papiez

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.