Terminarz opłatkowych spotkań

Życzenia na Boże Narodzenie

Z radością, zadziwieniem i wzruszeniem trwamy w postawie adoracji i kontemplacji, aby zachwycić się Tajemnicą Wielenia Słowa Bożego, które wśród nas zamieszkało. Takie doświadczenie bliskości Boga niech pogłębi naszą wiarę w Jego obecność w Kościele, k …

Czekamy…

Przyłęckie Aniołki przygotowują się  do Pasterki…    

Podziękowanie za adwentowe działanie…

Dzieciom uczestniczącym w adwentowym konkursie „Zajrzyjmy do Kościoła” z okazji 20-lecia Diecezji Bydgoskiej, Szkolnemu Kołu Caritas za dary dla Domu Samotnej Matki na ręce pani Aleksandry Okraska, Parafialnemu Zespołowi Caritas za Wielką Paczkę dla Uk …

Adwentowa spowiedź św. 14 grudnia (czwartek)

Przystąpienie do spowiedzi adwentowej, to uporządkowanie życia wewnętrznego i przygotowanie naszych serc na przyjęcie Eucharystycznego Jezusa, który czyni nas zdolnymi do uczestnictwa w życiu Kościoła. Zaproszeni kapłani służyć będą posługą sakramental …

„Kościół żywy i prawdziwy to serc wspólnota…” W stronę Jubileuszu 100-lecia parafii w Przyłękach /kolejny krok/.

Bądź pozdrowiony Gościu nasz… Tradycyjnie, bo już po raz 14, św. Mikołaj przybył do licznie zgromadzonych dzieci w naszej świątyni, by obdarować je upominkami i wręczyć świece, które zapalane – zwłaszcza 7 dnia każdego miesiąca (7.04.2024 Jubileusz 100 …

List św. Mikołaja do dzieci parafii w Przyłękach

Moi kochani mali Przyjaciele! Dziś mamy ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem bardzo ważnego okresu w Kościele, przed czasem Adwentu. Wiecie, co ten czas oznacza? To czas wyczekiwania nie na prezenty, ale na najważniejszego Gościa. Tym Gościem jest prz …

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Czerwiec 2024

papiez

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju
Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.