DOMUS DEI ET PORTA CAELI – DOM BOGA I BRAMA NIEBA

Udzielenie Sakramentu Bierzmowania wraz z Uroczystym Poświęceniem Bramy przez Biskupa Krzysztofa Włodarczyka, dnia 10 maja 2022 r., stanowi zwieńczenie dzieła wybudowania Domu Parafialnego i rozbudowy kaplicy z roku 1915 w piękną bazylikową świątynię.

Dziękuję wszystkim za działanie w myśl zasady „WSPÓLNE MOŻEMY WIĘCEJ”.

Pasterzowi Diecezji dziękuję za docenienie naszego trudu i budujące słowa skierowane do naszej wspólnoty: „Tutaj, w tej świątyni czuje się zapach obecności Boga”.

Bogu niech będą dzięki za Jego obecność pośród nas i błogosławieństwo, którego udziela nam każdego dnia.

ks. prob. Zdzisław Lahutta

Zdjęcia – Galeria

 

 

 

 

Niedziela Bożego Miłosierdzia „ostatnią deską ratunku”

Dusze giną mimo Mojej gorzkiej Męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965). Jak każdego roku, po uwielbieniu Bożego Miłosierdzia poprzez Wieczór uwielbienia /7 kwietnia/, chcemy trwać na modlitwie w Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00 /8 kwietnia/ odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bądźmy razem. Módlmy się i szukajmy ratunku dla nas i dla całego świata. Jezu, ufam Tobie…

WIECZÓR UWIELBIENIA [sobota 7 kwietnia]

Nasza świątynia napełniona paschalną radością jest przygotowana na przyjęcie ŻYWEGO KOŚCIOŁA Z MODLITWĄ UWIELBIENIA. Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00 w najbliższą sobotę 7 kwietnia. Przyjdź, pomódl się, przygotuj serce na spotkanie z Jezusem Miłosiernym. Czekamy na Ciebie. Wspólnie wielbijmy naszego Pana !!!

 

 

W oczekiwaniu na duchowy owoc rekolekcji

Ziarno Bożego /rekolekcyjnego/ Słowa zostało rzucone w serca dzieci, młodzieży i dorosłych. Niech ono teraz wyda owoc naszego zjednoczenia z Panem Jezusem i pozwoli świadczyć o Nim wobec tych, którzy szukają Go całym sercem.

O. Sławomirowi Zastępowskemu CSSp bardzo dziękujemy za świadectwo życia konsekrowanego, tak bardzo potrzebne dzisiaj do prowadzenia na spotkanie z Bogiem

.

 

Wielkanocna spowiedź św.

Wielkanocna spowiedź św. z udziałem zaproszonych ojców zakonnych, odbędzie się w naszym kościele w Wielki Wtorek 27 marca, w godzinach do południa od 10.00-12.00 i po południu od 16.00-18.00. Zaczerpnijmy ze źródła Bożego Miłosierdzia, aby z Chrystusem powstać do nowego życia.