Odpust parafialny /podziękowanie i fotogaleria/

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będzie chwała, uwielbienie i dziękczynienie za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi Wniebowziętej i naszej wspólnocie parafialnej. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie modlitwie - odprawienie sumy i wygłoszenie kazania - ks. Bronisławowi Kaczmarkowi Wikariuszowi Generalnemu Diecezji Bydgoskiej. Trzy przesłanki złożyły sie na obecność zacnego Sumisty pośród nas:

Festyn Parafialny /podziękowanie i fotogaleria/

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie VI Rodzinnego Festynu Parafialnego składam najserdeczniejsze podziękowanie: Stowarzyszeniu Kościół naszym Domem, Żywemu Różańcowi, Parafialnemu Zespołowi Caritas i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Przyłęk. Dziękuję za wielkie zaangażowanie osób, które w różny sposób uczestniczyły w tym przedsięwzięciu cieszącym się wysoką frekwencją. Nie byłoby festynu bez dobroczyńców dzisiaj nazywanych sponsorami. Dziękuję poszczególnym instytucjom i firmom: OSKA, DABROWENT, SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS.

Postać Anioła może być Twoja...

Podczas Festynu Parafialnego osoby chętne będą mogły wziąć udział w licytacji obrazu "Postać Anioła" autorstwa Pani Marleny Witkowskiej-Rypiny.  Autorka jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w pracowni prof. Lecha Wolskiego. Uprawia rysunek i malarstwo. Dotychczasowy dorobek artystyczny stanowi 19 wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt wystaw zborowych w kraju i za granicą. Prace artystki znajdują się w zbiorach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Australii, Anglii, Francji, Niemiec i Włoch.

Św. Janie Mario Vianney'u módl się za kapłanów... /4.08/

Modlitwa za kapłanów za wstawiennictwem św. Jana Marii Vianney'a: Święty Janie Mario Vianney'u z podziwem wspominamy Twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; Twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; Twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; Twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników.

Kierowco bądź trzeźwy, jedź ostrożnie i odpowiedzialnie...

Modlitwa do św. Krzysztofa: O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Boże Ciało

Serdecznie dziękuję za liczny udział w Uroczystości Bożego Ciała. Za wspólną modlitwę i za przepiękne cztery ołtarze zbudowane na chwałę Jezusa Eucharystycznego. Dziękuję  Żywemu Różańcowi, Parafialnemu Zespołowi Caritas, Nauczycielom i przedstawicielom rodziców dzieci wszystkich klas naszej szkoły. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza, Panom pomagającym nieść Najświętszy Sakrament, Chórowi pod dyrekcją Pani Iwony Szubargi, prowadzącym śpiewy – Panom Wiktorowi i Andrzejowi, a przede wszystkim dziewczynkom, które wspierane przez swoje mamy, sypały Panu Jezusowi kwiatki.