Schola "Nutki Niepokalanej"

Bardzo często podczas niedzielnej Mszy św. z dziećmi, jeszcze przed rozpoczęciem dzieła rozbudowy naszej świątyni, śpiewaliśmy: Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest SERC WSPÓLNOTA. Niezwykle żywą i cały czas powiększającą się cząstką naszej parafialnej wspólnoty jest schola "Nutki Niepokalanej" prowadzona przez Panów: Andrzeja Nawrockiego, Adama Kobylińskiego i Pawła Zuehlke.

Zakończenie I etapu rozbudowy kościoła

Po blisko czterech miesiącach prac przy rozbudowie naszej świątyni /koparka wjechała na teren budowy 5 czerwca o godz. 8.13/, w tym tygodniu zostanie zakończony I etap prac. Ten ważny rok,  90-lecia utworzenia parafii i 5-rocznicy przywrócenia jej w Przyłękach, przyniósł potężny „powiew Ducha Świętego”, który sprawił, że po wizualizacji połączenia dotychczasowej  świątyni z nową jej częścią, został opracowany projekt budowlany z pozwoleniem na rozbudowę. Pierwotny plan zakładał wykonanie fundamentów do tzw.

Joystick i rozbudowa kościoła...

Joystick  /słowo pochodzenia angielskiego  joy – zabawa, stick – patyk, drążek/ zwykle kojarzy się nam z grami komputerowymi, które zachęcają do rywalizacji czy też do relaksacyjnej zabawy. Polska nazwa manipulator drążkowy - służący do sterowania ruchem obiektów na ekranie - bardziej oddaje rzeczywistość realizowanego dzieła rozbudowy naszej świątyni.

Odpust parafialny /podziękowanie i fotogaleria/

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będzie chwała, uwielbienie i dziękczynienie za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi Wniebowziętej i naszej wspólnocie parafialnej. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie modlitwie - odprawienie sumy i wygłoszenie kazania - ks. Bronisławowi Kaczmarkowi Wikariuszowi Generalnemu Diecezji Bydgoskiej. Trzy przesłanki złożyły sie na obecność zacnego Sumisty pośród nas:

Festyn Parafialny /podziękowanie i fotogaleria/

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie VI Rodzinnego Festynu Parafialnego składam najserdeczniejsze podziękowanie: Stowarzyszeniu Kościół naszym Domem, Żywemu Różańcowi, Parafialnemu Zespołowi Caritas i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Przyłęk. Dziękuję za wielkie zaangażowanie osób, które w różny sposób uczestniczyły w tym przedsięwzięciu cieszącym się wysoką frekwencją. Nie byłoby festynu bez dobroczyńców dzisiaj nazywanych sponsorami. Dziękuję poszczególnym instytucjom i firmom: OSKA, DABROWENT, SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS.

Postać Anioła może być Twoja...

Podczas Festynu Parafialnego osoby chętne będą mogły wziąć udział w licytacji obrazu "Postać Anioła" autorstwa Pani Marleny Witkowskiej-Rypiny.  Autorka jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w pracowni prof. Lecha Wolskiego. Uprawia rysunek i malarstwo. Dotychczasowy dorobek artystyczny stanowi 19 wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt wystaw zborowych w kraju i za granicą. Prace artystki znajdują się w zbiorach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Australii, Anglii, Francji, Niemiec i Włoch.

Św. Janie Mario Vianney'u módl się za kapłanów... /4.08/

Modlitwa za kapłanów za wstawiennictwem św. Jana Marii Vianney'a: Święty Janie Mario Vianney'u z podziwem wspominamy Twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; Twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; Twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; Twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników.

Kierowco bądź trzeźwy, jedź ostrożnie i odpowiedzialnie...

Modlitwa do św. Krzysztofa: O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.