Boże Ciało /fotogaleria/

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa była przeżywana przez naszą wspólnotę prafialną w wielkim modlitewnym skupieniu. Śliczne ołtarze wybudowane na chwałę Chrystusa Eucharystycznego /Nauczyciele z Rodzicami Dzieci Komunijnych, Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas, Nadzwyczajni Szafarze Komunii św., Liturgiczna Służba Ołtarza z Kandydatami do Bierzmowania/, Dziewczynki sypiące kwiaty, Dzieci w szatkach liturgicznych, piękne śpiewy Parafialnego Chóru Assumpta i Prowadzących, jak również ziarno Słowa Bożego rzucanego na glebę naszych serc przez Ks.

Niedziela świadectw

Na zakończenie IV Kongresu Misyjnego, gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Państwo Staneckich, Król i Marczak. Małżeństwa podzieliły się świadectwem wiary. Mamy nadzieję, że ten posiew Słowa przyniesie owoc w postaci spotkania, na które zapraszamy w niedzielę 21 czerwca o godz. 16.00 do Domu Parafialnego św. Jana Pawła II. Czekamy na Was !

Powrót do źródeł

Jubileuszowej Mszy św. z okazji 25. lecia Kapłaństwa przewodniczył Jego Ekscelencja Wojciech Polak Prymas Polski, dnia 2.06.2015 w Gnieźnieńskiej Katedrze. Słowo Boże wygłosił o. Tadeusz Nowak. Ks. Waldemar Szczerbiński przyjął cały rocznik w Prymasowskiem Wyższym Seminarium Duchownym. Dzięki za modlitwę, wspomnienia i wzruszenia /xZL/. 

Jubileuszowe życzenia Bpa Jana Tyrawy

Z okazji jubileuszu 25 - lecia święceń kapłańskich Ks. Bp Jan Tyrawa przesłał naszemu Ks. Poboszczowi Zdzisławowi życzenia wraz z zapewnieniem o modlitwie. Ks. Biskup przytaczając słowa Jana Pawła II napisał, że Jubileusze wedle tradycji biblijnej są czasem radości i dziękczynienia (...). Tak, więc dziękując Chrystusowi wraz z Ks. Proboszczem za Jego DAR KAPŁAŃSTWA zachęcamy do przeczytania życzeń. /Parafianie/

                                                                                                    
 

Jubileuszowy Koncert

Zapraszamy na Koncert z okazji zakończenia 100. lecia urodzin ks. Twardowskiego i rozpoczęcia 100. lecia istnienia kościoła w Przyłękach w połączeniu z modlitewną refleksją nad naszą maryjną duchowością, dnia 31.05.2015, po wieczornej Mszy św. czyli o godzinie 20.00 do naszego kościoła Wniebowzięcia NMP.  

II Etap rozbudowy naszej świątyni /fotogaleria/

II etap rozbudowy naszego kościoła - niewątpliwie najtrudniejszy - rozpoczął się przygotowaniem podłoża betonowego, które umożliwiło ustawienie rusztowań /wieżyczek/ potrzebnych do zbudowania czterech sklepień łukowych wewnątrz kościoła. Po przygotowaniu materiałów /desek, tarcicy, krawędziaków, sklejki/ w czwartek 21 maja, postawiono pierwszą krążynę jako podstawę konstrukcji deskowania.

I Komunia św. i Biały Tydzień

Grupa 36 dzieci - dnia 3 maja - przystąpiła po raz pierwszy do Komunii św. Dzieci pięknie przeżyły ten WYJĄTKOWY DZIEŃ i cały BIAŁY TYDZIEŃ, który zakończył się wspólną modlitwą przed obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoskiej Katedrze. Wkrótce "Bydgoski Fotograf" rozprowadzi wszystkie zdjęcia.

 

Kongres Ewangelizacyjny

Szczęść Boże! W dniach 28 - 31 maja br. odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Jego tematem przewodnim będzie: Ewangelizacja środowisk wiejskich, SKARB W ROLI. Miejscem Kongresu będzie Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu, na terenie diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej.

Liczymy na żywe zainteresowanie Kongresem nie tylko osób z całej Polski, ale również księży proboszczów, księży wikariuszy, sióstr zakonnych, katechetów oraz wiernych świeckich z terenu diecezji sąsiedzkich.

/* pop up script * */