„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055 § 1).

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.

Przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa obejmuje trzy etapy

-przygotowanie dalsze /wychowanie w rodzinie i szkolna katecheza/

-przygotowanie bliższe katecheza parafialna /”kurs przedmałżeński”/

-przygotowanie bezpośrednie /katecheza przedślubna, spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych, spotkania w poradnictwie rodzinnym, sakrament pokuty/.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem </u>w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto przedkładają następujące dokumenty:

  1. Metrykę chrztu św. z zapisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  2. Dowód osobisty
  3. Ksero ostatniego świadectwa katechizacji szkolnej
  4. Zaświadczenie o ukończeniu „kursu przedmałżeńskiego”
  5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku małżeństwa konkordatowego)
  6. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.