Niedziela: godz.   9.00
godz. 11.00 (rodzice z dziećmi)
godz. 12.30 (suma)
godz. 19.00 (młodzież)
[lipiec i sierpień godz.20.00]
Sobota: godz. 18.00
Uroczystości: godz. 9.00
godz. 18.00
Dni powszednie:
poniedziałek godz.   8.00
wtorek godz. 18.00
środa godz. 18.00
czwartek godz. 18.00
piątek godz. 18.00

Kosiciół - Parafia Przyłenki