II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

1. Dzisiaj przeżywamy Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami, Dzieło Pomocy „Ad gentes”. Do puszki znajdującej się na stoliku czasopism można złożyć dar serca lub wysłać smsa o treści POMAGAM na nr 72052.

2. Z uwagi na konieczność wyjazdu jutro Msze św. zostaną odprawione o godz. 17.30 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00.

3. W Wielkim Poście zapraszam do licznego udziału w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17.30 i Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 18.15.

4. Spowiedź św. w najbliższy piątek 1 marca od godz. 16.30 i modlitwy do Jezusowego Serca. Do chorych udam się z Komunią św. od godz. 15.00.

5. Modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu w najbliższą sobotę o godz. 9.00 Msza św. poprzedzona nabożeństwem przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

6. Spotkanie różańcowych grup w przyszłą niedzielę: Żywego Różańca Niewiast o godz. 15.00, Grupy Różańcowej Oddziału Męskiego o godz. 16.00. Zapraszam

7. Wielkopostne Rekolekcje w roku Jubileuszu 100-lecia naszej parafii dla dorosłych i dzieci naszej szkoły poprowadzi ks. Sławomir Brewczyński, w dniach od 17-20 marca. Rekolekcjonistę i nasze duchowe zaangażowanie czas świętego zamyślenia powierzamy Matce, która pod krzyżem stała i dar Bożego miłosierdzia wypraszała. Program rekolekcji wywieszony jest w gablocie i na stronie naszej parafii z FB włącznie.

8. Dziękując za modlitwę, którą codziennie – za naszą parafię – zanoszą przed Boży Majestat Siostry Klaryski, Mniszki od Wieczystej Adoracji, pragniemy – jak każdego roku – z racji Uroczystości św. Józefa 19 marca, zawieźć Wspólnocie Sióstr dary naszych serc. Dary będzie można składać do kosza przy ołtarzu od najbliższej środy. Gdyby jednak ktoś chciał dorzucić się do składki, za którą kupię najbardziej potrzebne rzeczy w Makro, to proszę o kontakt w zakrystii lub w biurze parafialnym.

9. Dziękuję za przygotowanie i poprowadzenie Drogi Krzyżowej Żywemu Różańcowi Niewiast i licznie zebranym osobom, które uczestniczą w nabożeństwach wielkopostnych; dziękuję za udział odpowiedzialnych za nasze wspólnoty różańcowe w modlitewnym spotkaniu u o. Duchaczy; dziękuję drużynom skautowym za liczny udział w modlitwie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Gdyby nie nasze grupy kościół świeciłby pustkami; dziękuję Panu Rafałowi Putzowi za uporządkowanie ziemi na sąsiadującej działce z terenem przykościelnym od ulicy Vianneya.

10. Wszystkim Parafianom, Solenizantom i Jubilatom, Dobroczyńcom i Sympatykom naszego kościoła, życzę zdrowia, błogosławionego i spokojnego tygodnia. Obyśmy przeżywali Wielki Post w bliskości z Panem Jezusem, który za nas cierpiał rany….

Ks. prob. Zdzisław Lahutta