Prof. Bartosz Rakoczy stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2006, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie. 16 stycznia 2012 został profesorem nauk prawnych.
Od 2001 pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Jest kierownikiem Katedry Prawa Ochrony Środowiska. Pracuje także na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie prowadzi m.in. przedmiot gospodarowanie nieruchomościami. Jako adwokat pracuje również w Gnieźnieńskim Trybunale Metropolitarnym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz kolegium redakcyjnego czasopisma Przegląd Prawa Wyznaniowego. W 2009 został powołany przez Ministra Środowiska w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Prof. Bartosz Rakoczy udziela porad prawnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym można umówić się na spotkanie w domu parafialnym przy ul. św. Jana Marii Vianney’a 2. Tel.: 604607911.