Podstawowe informacje i regulamin cmentarza

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Zarządcą cmentarza w Przyłękach jest parafia reprezentowana przez ks. Proboszcza.

2. Miejsce na cmentarzu - po uzgodnieniu z rodziną - wskazuje zarządca.

3. Usługi pogrzebowe - z dniem 1 lipca 2022 roku - zostały powierzone Fordońskiemu Zakładowi Pogrzebowemu, który je realizuje KOMPLEKSOWO /od powiadomienia przez rodzinę faktu zgonu i przewozu zmarłej osoby z domu lub szpitala do chłodni, poprzez wykopanie grobu, profesjonalne towarzyszenie podczas ceremonii pogrzebowej – Msza św. i odwiezienie na cmentarz z podziękowaniami zgodnymi z oczekiwaniami rodziny/.

4. Właścicielem FZP jest pan Marek Pawłowski, tel. 600 032 525.

5. Jeżeli wolą rodziny jest skorzystanie z innego zakładu pogrzebowego, to istnieje taka możliwość.

6. Prolongaty za miejsca na cmentarzu /na 10 lub na 20 lat/ wydawane są w godzinach urzędowania biura parafialnego.

 

REGULAMIN CMENTARZA

1. Troska o ład i porządek należy do wszystkich, którzy opiekują się grobami swoich bliskich.

2. Śmieci należy składać do kontenera, którym opiekuje się wynajęta firma.

3. Niedozwolone jest stawianie pomników na cmentarzu bez zatwierdzenia w biurze parafialnym.

4. Opłatę za dzierżawione miejsce (grób) należy prolongować po 20 latach od daty śmierci zmarłego.

5. Prace polegające na kopaniu grobów, stawianiu pomników jak również ekshumacje, układanie płytek, sadzenie drzew i krzewów muszą być uzgodnione z zarządcą cmentarza.

 

Krzyż