Regulamin Cmentarza

 

1. Troska o ład i porządek należy do wszystkich, którzy opiekują się grobami swoich bliskich.

2. Śmieci należy składać do kontenera, którym opiekuje się wynajęta firma.

3. Niedozwolone jest stawianie pominików na cmentarzu bez zatwierdzenia w biurze parafialnym.

4. Opłatę za dzierżawione miejsce (grób) należy prolongować po 20 latach od daty śmierci zmarłego.

5. Prace polegające na kopaniu grobów, stawianiu pomników jak również ekshumacje, układanie płytek, sadzenie drzew i krzewów muszą być uzgodnione z zarządcą cmentarza.

Krzyż