Formalności 

Prosząc o pogrzeb katolicki należy przedstawić akt zgonu z USC, zaświadczenia: o przyczynie śmierci i o przyjęciu przez chorego sakramentów świętych (w szpitalach kapelani wystawiają chorym takie potwierdzenia). Po uczestnictwie we Mszy św. pogrzebowej następuje przejazd żałobnym konduktem na cmentarz /wcześniej należy uzgodnić miejsce pochowania osoby zmarłej/.

Sugestia

Wiele troski wkładamy w odpowiedni wybór Zakładu Pogrzebowego, który „dobrze obsłuży ceremonię pogrzebową”, kupujemy kwiaty i znicze na znak wdzięczności i pamięci o zmarłych, zamawiamy akompaniament muzyczny w postaci muzyków grających na trąbkach, tylko w tej chwili, kiedy zmarły potrzebuje naszej modlitwy zapominamy o przystąpieniu do Spowiedzi św. i o przyjęciu Chleba na życie wieczne.

Prośba

W nadziei życia wiecznego gromadzimy się na pogrzebie, by wypraszać łaskę nieba naszym bliskim zmarłym, dlatego usilnie  PROSZĘ, ABYŚMY PODCZAS MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ PRZED MSZĄ ŚW. POJEDNALI SIĘ Z BOGIEM W SAKRAMENCIE POKUTY, JEŚLI TO MOŻLIWE, JAK NAJLICZNIEJ PRZYSTĄPILI DO KOMUNII ŚW. I ZAMAWIALI INTENCJE MSZALNE ZA ZAMARŁYCH, KTÓRYCH OBEJMUJEMY MODLITEWNĄ PAMIĘCIĄ NIE TYLKO W DNIU POGRZEBU.

Możliwość

Istnieje też możliwość zamówienia Mszy św. „Gregoriańskiej” czyli sprawowania przez 30 dni – nieprzerwanie – Ofiary Mszy św. za jednego zmarłego.