Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: « A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata » (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.

Ofiara eucharystyczna jest « źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego ». « W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom ». Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości... [wprowadzenie do encykliki Ecclesia de Eucharistia Jana Pawła II].

Kult Eucharystii:

- udział w niedzielnej Mszy św. i w nabożeństwach eucharystycznych

- adoracja Najświętszego Sakramentu (całodzienna w naszej parafii 4 maja)

- uroczystości komunijne:

  •   pierwsza Komunia św. dzieci klasy II - 5 maja o godz. 11.00, nabożeństwo godz. 15.00.
  •   pierwsza rocznica Komunii św. klasy III - 12 maja o godz. 11.00

- Boże Ciało /30 maja 2013/ Msza św. o godz. 11.00 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy.

imagesCA8S3ACH