Pragnę podzielić się bardzo radosną wiadomością: OTRZYMALIŚMY PROJEKT ROZBUDOWY NASZEGO KOŚCIOŁA. Wykonała go pracownia architektoniczna KONSBUD pana Ryszarda Kopickiego. Wizualizacja została pozytywnie zaopiniowania przez Ks. Biskupa Jana Tyrawę, Ks. Lecha Bilickiego Kanclerza Kurii i Ks. Przemysława Książka Ekonoma Diecezji Bydgoskiej. Otrzymałem też od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pozytywną odpowiedź na realizację naszej inwestycji, która znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wiemy, że WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ dlatego ośmielam się prosić o włączenie się w dzieło rozbudowy naszej świątyni, wpłacając ofiary na PARAFIALNE KONTO: Bank Spółdzielczy Oddział w Białych Błotach 42 8142 1020 0406 2318 2000 0001