KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Całej Wspólnocie Parafialnej, Sympatykom naszej świątyni i Wszystkim, którzy zaglądają na naszą stronę, bardzo serdecznie dziękuję za duchową jedność podczas modlitwy, w tym niespodziewanym i trudnym czasie. Cieszę się, że korzystamy z możliwych transmisji telewizyjnych i internetowych /Mszy św., adoracji, nabożeństw pasyjnych i rekolekcji wielkopostnych/.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i innych zostaliśmy w domach i proszę, abyśmy jeszcze wytrwali w tym zdyscyplinowaniu, aż do odwołania obecnego stanu zagrożenia.

Wspólnie możemy więcej to zasada, która cały czas towarzyszy dziełu rozbudowy naszej świątyni i umacniania poczucia wspólnoty, teraz nabiera szczególnego znaczenia, byśmy jeszcze bardziej zaangażowali się w budowanie wspólnoty rodzinnej, parafialnej, narodowej czy ogólnoludzkiej. Wspólnie możemy ocalić to, co dla nas najcenniejsze /ktoś niedawno po Mszy św. powiedział, „że ten czas jest nam potrzebny, byśmy nie tylko pomyśleli o życiu >w różnych jego aspektach< ale, byśmy mu przywrócili właściwą hierarchię wartości/. Mądre słowa. Mamy zatem czas, aby nasze życie na nowo, a może inaczej poukładać albo przywrócić mu normalność, od której zaczęliśmy odchodzić.

Tęsknimy za normalnością, za poczuciem spokoju i bezpieczeństwa, za wzajemnymi relacjami, które dają szczęście, za Panem Jezusem, który prowadzi nas drogami życia doczesnego i zapewnia nam – przez Misterium Paschalne – udział w życiu wiecznym. Niech w tych naszych tęsknotach nie zabraknie refleksji św. Jana Pawła II / bliski Jubileusz 100 rocz. urodzin/, który jako mały chłopiec patrzył przez okno swojego rodzinnego domu i widział na kościelnym murze zegar słoneczny z napisem „Czas ucieka, wieczność czeka

Kochani! Czas ucieka i Wielki Post szybko zmierza do Wielkiego Tygodnia. Jeszcze nie tak dawno w Środę Popielcową usłyszeliśmy słowa „prochem jesteś i w proch się obrócisz”;  „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, a już przeszliśmy za Chrystusem z pustyni /POKUSY/ na górę Przemienienia /ZACHWYT/, sprzed studni Jakubowej /PRAGNIENIA/ do sadzawki Siloe /WIDZENIE/, z gościnnej Betanii /WIARA, KTÓRA DAJE ŻYCIE/ pójdźmy za Panem Jezusem do Jerozolimy /CHWAŁA PANU/ i na Krzyż /POSŁUSZEŃSTWO/. Przed nami CENTRUM I SENS ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO – TRIDUUM PASCHALIS – ZWYCIĘSTWO CHRYSTUSA NAD ŚMIERCIĄ, PIEKŁEM I SZATANEM!!!

Krzyż, pusty Grób i świątynia bez wiernych to znaki nadziei… czy właściwie je odczytamy?  

Codziennie – w naszej świątyni – sprawowana jest Eucharystia o godz. 18.00 poprzedzona modlitwą różańcową za wszystkich ratujących zdrowie i życie. Po Mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie modlitwa suplikacji z prośbą o oddalenie epidemii i Boże miłosierdzie dla zmarłych.

Możliwość przystąpienia do Spowiedzi św. od wtorku do soboty o godz. 17.30 /pamiętamy, że w świątyni może znajdować się do 5-u osób/

Chorych i wszystkich potrzebujących duchowej i materialnej pomocy proszę zgłaszać telefonicznie na nr 660 111 333.

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Po każdej Mszy św. – w niedziele i w dni powszednie – w naszej świątyni, zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i zaśpiewamy suplikacje, prosząc Wszechmogącego Boga o powstrzymanie, opanowanie i oddalenie epidemii koronawirusa.
  2. Różaniec przed Mszą św. w dni powszednie w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych.
  3. W  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca – Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka modlić się będziemy o poszanowanie życia od poczęcia po naturalną śmierć.
  4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.30, natomiast w niedzielę podczas Gorzkich Żali od godz. 18.15 rozważamy w cichości Mękę Pana Jezusa przy wystawionym Sakramencie.
  5. Siostry Klaryski bardzo serdecznie dziękują za otrzymane dary z okazji Uroczystości św. Józefa i zapewniają o modlitwie w intencji naszej parafialnej wspólnoty.
  6. Uczestnikom tej Eucharystii i wszystkim łączącym się z nami w modlitwie, którzy pozostali w domach, życzę zachowania wewnętrznego pokoju, roztropności, udzielania pomocy i okazywania dobroci tym, którzy jej potrzebują, a nade wszystko przylgnięcia do Boga, który jest z nami w naszym utrapieniu i przeprowadzi nas przez ten trudny czas, który ma nas wszystkich otworzyć na to co w naszym życiu najważniejsze…Przeszłość naszą o Panie polecamy Twojemu Miłosierdziu. Teraźniejszość naszą polecamy Twojej Miłości. A naszą przyszłość oddajemy w ręce Twojej Opatrzności.

ks. prob. Zdzisław Lahutta