Adwentowa spowiedź św. 14 grudnia (czwartek)

Przystąpienie do spowiedzi adwentowej, to uporządkowanie życia wewnętrznego i przygotowanie naszych serc na przyjęcie Eucharystycznego Jezusa, który czyni nas zdolnymi do uczestnictwa w życiu Kościoła. Zaproszeni kapłani służyć będą posługą sakramental …

„Kościół żywy i prawdziwy to serc wspólnota…” W stronę Jubileuszu 100-lecia parafii w Przyłękach /kolejny krok/.

Bądź pozdrowiony Gościu nasz… Tradycyjnie, bo już po raz 14, św. Mikołaj przybył do licznie zgromadzonych dzieci w naszej świątyni, by obdarować je upominkami i wręczyć świece, które zapalane – zwłaszcza 7 dnia każdego miesiąca (7.04.2024 Jubileusz 100 …

List św. Mikołaja do dzieci parafii w Przyłękach

Moi kochani mali Przyjaciele! Dziś mamy ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem bardzo ważnego okresu w Kościele, przed czasem Adwentu. Wiecie, co ten czas oznacza? To czas wyczekiwania nie na prezenty, ale na najważniejszego Gościa. Tym Gościem jest prz …

W stronę Jubileuszu 100-lecia parafii /pierwszy krok/

Ręcznie wykonane przęsła – dzieło artystycznego kowalstwa – zostały zamontowane w klinkierowe słupki od ulicy Zabytkowej, jeszcze przed załamaniem pogody. Bogu niech będą dzięki i ludziom, którzy dbają o naszą świątynię. Ogrodzenie będące zwieńczeniem …

PODIĘKOWANIE ZA RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą podczas Rajdu Niepodległości i po raz kolejny udało się przejechać 111 km /w moim przypadku/ bez wcześniejszy treningów. Wystarczy rower, motywacja i chęć bycia z ludźmi, którzy w piękny s …

Skautki i Dzień Niepodległości

Niezawodna Gromada naszych Skautek uczestniczyła w diecezjalnych obchodach Święta Niepodległości w bydgoskiej katedrze. Modlitwa i świadectwo wiary połączone z patriotyzmem pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość naszej Ojczyzny. Dziękujemy i gratulu …

Wprowadzenie do grona ministrantów

Tymoteusz – jeden z 7 kandydatów – podczas Mszy św. o godz. 11.00, został uroczyście wprowadzony do grona ministrantów. Gratulujemy osiągnięcia kolejnego stopnia w Liturgicznej Służbie ołtarza z nadzieją, że pozostali kandydaci dostąpią tego zaszczytu. …

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Grudzień

papiez

Za osoby z niepełnosprawnościami
Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.