Żywa Wspólnota Kościoła zjednoczona w dążeniu do celu…
Dzisiaj – 27 kwietnia 2024 – mija 10 lat od rozpoczęcia rozbudowy naszej świątyni – dokładnie 27 kwietnia 2014 roku w Dniu Kanonizacji Jana Pawła II – w miejscu gdzie znajduje się prezbiterium z tabernaculum był polowy ołtarz, na którym odprawiono Mszę św., a przed nim przedstawiciele wspólnot działających w parafii „użyźniali ziemię” „złotą łopatą”, żeby następnie wkopać tzw. kamień węgielny składający się z dwóch kamieni przywiezionych z parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej: jasny i mniejszy kamień z Grobu Pańskiego oraz większy i szary sprzed kościoła Prymatu św. Piotra nad Jeziorem Galilejskim. To co działo się podczas pamiętnego dnia Zjednoczonej Wspólnoty Kościoła – Żywego Pomnika św. Jana Pawła II zostało zamieszczone w kapsule czasu, która powstała rok później w 2015 dla upamiętnienia połączenia części starej świątyni z nową w roku Jubileuszu 100-lecia naszego kościoła. Zdjęcia z modlitewnego rozpoczęcia rozbudowy zostały zamieszczone (1) Facebook