5_32

Od bardzo ciekawie zaprezentowanej przez p. Andrzeja Wybrańskiego Prezesa Stowarzyszenia Kościół naszym Domem konferencji na temat okoliczności i znaczenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozpoczęliśmy obchody Uroczystości Królowej Polski /fragmenty konferencji czytaj poniżej/. Następnie ponowiliśmy Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i z delegacją Stowarzyszenia /p. Andrzej Wybrański, p. Wiktor Szynka i p. Jan Górecki/ złożyliśmy kwiaty przy figurce naszej Królowej i Patronki Przyłęk. To kolejna stacja lekcji pamięci historycznej, która wpisuje się w obchody WIELKIEGO JUBILEUSZU 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

Fragmenty wystąpienia Pana Prezesa Andrzeja Wybrańskiego:

Konstytucja 3 Maja, podjęta 225 lat temu, w 1791 r.,  miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Miała ona uregulować system, służąc naprawie wewnętrznych stosunków społecznych, panujących w państwie. Była też jedną z prób odpowiedzi na I rozbiór Polski i  zapobieżenia dalszemu rozkładowi państwa. Prace nad tekstem Konstytucji toczyły się pod przewodnictwem Stanisława Małachowskiego – marszałka, Ignacego Potockiego oraz księdza Hugona Kołłątaja – męża stanu, uczonego i publicysty.
„Ustawa Rządowa” wprowadziła w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej oraz trójpodział władzy. Zniesiono wolną elekcję; po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań.
Pomimo krótkiego okresu obowiązywania, Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową. Reformy w niej zapisane stwarzały szanse na rozwój gospodarczy i polityczny kraju. Jednocześnie były wzorem nowoczesnej, postępowej myśli politycznej i inspiracją dla zwolenników przemian demokratycznych w całej Europie.
Grupa polskich magnatów, która od początku była przeciwna Konstytucji, poprosiła cesarzową Katarzynę II o interwencję i przywrócenie im przywilejów, które zostały zniesione na mocy Konstytucji. Z jej wsparciem utworzyli konfederację targowicką i proklamowali odrzucenie Konstytucji za rozsiewanie „zarazków idei demokracji”. Wzywając obce siły zdrajcy targowiczanie utrzymywali, że: „Intencjami wprowadzenia armii Jej Wysokości Cesarzowej Rosji Katarzyny Wielkiej, sojuszniczki Rzeczypospolitej, są i zawsze były przywrócenie wolności Polakom i Rzeczypospolitej, a w szczególności zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa i szczęścia.”
Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej.
Dzisiaj Trzeci Maja zajmuje drugie, co do ważności, miejsce zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych. Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku podczas Sejmu Wielkiego regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie, nowoczesną, spisaną konstytucją.
Obecnie Polacy znów przystąpili do naprawy swojego Państwa, które odradza się w wielkim trudzie. Czyńmy to sami, bez „pomocy” z zewnątrz, bo taka pomoc nigdy nam nic dobrego nie przyniosła. Miejmy świadomość, że tylko w wyraźnym zwrocie w kierunku naszej tożsamości, zakorzenionej w wierze i patriotyzmie, scharakteryzowanej słynnym „Bóg, honor i Ojczyzna” możemy tej naprawy dokonać. Serce się raduje gdy widzimy Pana Prezydenta, a także przedstawicieli najwyższych władz Państwa otwarcie i publicznie deklarujących przynależność do naszych wspólnych chrześcijańskich wartości. 
Pomni doświadczeń naszego narodu nie zmarnujmy danej nam szansy. Narodu, który ukochał Matkę Bożą, swoją Królową…. Z wzajemnością. Ona była z nami „w każdy czas”. Pod Grunwaldem i w Częstochowie, gdy w 1655 r. napadli na nią Szwedzi, a w 1771 Moskale. Była w modlącej się do niej Warszawie w 1920 r., broniąc Polaków i całą Europę przed nawałą bolszewicką. Była z nami, nasza Królowa, na dobre i na złe. Trzeci Maja to też Jej Święto. Pamiętajmy o tym również tutaj, w naszej małej Ojczyźnie. Zawierzmy Jej, zawierzajmy nieustannie, a Ona, nasza Przyłęcka Patronka nas nie zawiedzie.