Wakacje – odpoczywajmy i pozwólmy innym odpoczywać…

Niech czas wakacji, urlopów, wypoczynku i wyjazdów pozwoli nam wszystkim zbliżyć się do Boga poprzez codzienną modlitwę, uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. i zachwyt nad otaczającym światem. Od przyszłej niedzieli – w czasie wakacji – do końca sierpni …

Nowi Lektorzy i Ceremoniarze. Gratulacje!

Kochani! bardzo się cieszę, że w sobotę 18 czerwca do grona Ministrantów Słowa czyli Lektorów zostali uroczyści włączeni przez Bpa Krzysztofa Włodarczyka przedstawiciele naszej Liturgicznej Służby Ołtarza. Na 84 kandydatów aż pięciu ukończyło formacyjn …

Modlitwa Biskupa i Skautów

Na zaproszenie Gromady Skautów Przyłęki – Brzoza, „polowej” Mszy św. przewodniczył Ordynariusz Bydgoski, podczas biwaku. Dziękujemy za dar modlitwy i wspólnoty.  

Boże Ciało 2022

Twoja cześć chwała, nasz wieczny Panie…  

Moc wspólnoty w Górce Klasztornej

Byliśmy…  mocy wspólnoty doświadczyliśmy…  

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

DUCHU ŚWIĘTY, OŻYWIAJ, UMACNIAJ, UŚWIĘCAJ I POSYŁAJ…

Rocznik 90 (święceń)

2 czerwca 1990 przyjęliśmy Sakrament Święceń w Katedrze Gnieźnieńskiej. Dziękujemy za życzenia i zapewnienia o modlitewnym wsparciu… Czas niestety ucieka i wieczność czeka. Jeden z kolegów realnie stwierdził, że „jesteśmy już podobni do osób z pierws …

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Październik

papiez

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.