Terminarz opłatkowych spotkań

Życzenia na Boże Narodzenie

Z radością, zadziwieniem i wzruszeniem trwamy w postawie adoracji i kontemplacji, aby zachwycić się Tajemnicą Wielenia Słowa Bożego, które wśród nas zamieszkało. Takie doświadczenie bliskości Boga niech pogłębi naszą wiarę w Jego obecność w Kościele, k …

Czekamy…

Przyłęckie Aniołki przygotowują się  do Pasterki…    

Podziękowanie za adwentowe działanie…

Dzieciom uczestniczącym w adwentowym konkursie „Zajrzyjmy do Kościoła” z okazji 20-lecia Diecezji Bydgoskiej, Szkolnemu Kołu Caritas za dary dla Domu Samotnej Matki na ręce pani Aleksandry Okraska, Parafialnemu Zespołowi Caritas za Wielką Paczkę dla Uk …

Adwentowa spowiedź św. 14 grudnia (czwartek)

Przystąpienie do spowiedzi adwentowej, to uporządkowanie życia wewnętrznego i przygotowanie naszych serc na przyjęcie Eucharystycznego Jezusa, który czyni nas zdolnymi do uczestnictwa w życiu Kościoła. Zaproszeni kapłani służyć będą posługą sakramental …

„Kościół żywy i prawdziwy to serc wspólnota…” W stronę Jubileuszu 100-lecia parafii w Przyłękach /kolejny krok/.

Bądź pozdrowiony Gościu nasz… Tradycyjnie, bo już po raz 14, św. Mikołaj przybył do licznie zgromadzonych dzieci w naszej świątyni, by obdarować je upominkami i wręczyć świece, które zapalane – zwłaszcza 7 dnia każdego miesiąca (7.04.2024 Jubileusz 100 …

List św. Mikołaja do dzieci parafii w Przyłękach

Moi kochani mali Przyjaciele! Dziś mamy ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem bardzo ważnego okresu w Kościele, przed czasem Adwentu. Wiecie, co ten czas oznacza? To czas wyczekiwania nie na prezenty, ale na najważniejszego Gościa. Tym Gościem jest prz …

Kościół

wizualizacja

Papieskie intencje

Papieskie intencje modlitewne na Luty

papiez

Za nieuleczalnie chorych
Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.