Panie Jezu trwamy przy Tobie i oczekujemy na Twoje ZWYCIĘSTWO.