Przystąpienie do Spowiedzi św., która odnowi naszą relację z Bogiem i bliźnimi, to przygotowanie do duchowego przeżycia Uroczystości Bożego Narodzenia. Zaproszeni kapłani spowiadać będą w najbliższy wtorek 20 grudnia, od godz. 10.00 – 11.30 i od godz. 16.00 – 19.00. Nie zmarnujmy tej szansy spotkania z Miłosiernym Ojcem, aby pozwolić narodzić się Eucharystycznemu Jezusowi w naszych sercach … Na „uporządkowanie” życia duchowego musi się znaleźć czas…konfesjonal