Połączenie Tajemnicy Wcielenia (znaki Bożego Narodzenia: Słowo, które się stało Ciałem, Maryja. Józef, aniołowie, pasterze, mędrcy, żłóbek, adoracja, radość…) z Tajemnicą Odkupienia (znaki Wielkiego Postu: Cierpiący Sługa Jahwe, bolejąca Matka, świadkowie męki Zbawiciela, krzyż, pieta, adoracja i nawrócenie człowieka…), to wnikanie w pełnię PASCHY CHRYSTUSA. Boże Narodzenie wprowadza w Tajemnicę, o której współcześnie słyszymy
w pięknym utworze Mario czy Ty wiesz?…, który kończy się słowami: Dziecko śpiące w Twych ramionach, na imię ma „Jam jest”!

Dziękujemy Bogu za ten niewysłowiony DAR JEGO MIŁOŚCI, OBECNOŚCI
i prowadzenia nas przez PASCHĘ CHRYSTUSA do życia wiecznego /narodzenia dla nieba/.

ZŁÓBEK – KRZYŻ – NIEBO to znaki, które „mówią” o Jezusie przynoszącym każdemu człowiekowi  PEŁNIĘ ŻYCIA …