Czytamy Ewangelię wg. św. Marka /niedziela 3 rozdziały, poniedziałek-sobota po 2 rozdziały i przyszła niedziela 3 rozdziały/. Wszystkie osoby, które w tym tygodniu przeczytają najkrótszą z Ewangelii, proszę o zgłoszenie tego faktu w zakrystii po Mszy św. /konkretna zachęta z homilii wygłoszonej w Niedzielę Biblijną/.