Nasza wspólnota parafialna ma nowych ministrantów Słowa (lektorów): Jakuba Kiełczyńskiego, Wojciecha Kosiola, Jakuba Mazurkiewicza i Wojciecha Rosina oraz nowych ceremoniarzy: Ryszarda Kosiola i Alana Matejskiego, którzy po rocznej formacji przyjęli Boże Błogosławieństwo na gorliwe pełnienie posługi w Kościele. Radość łączę z gratulacjami i życzeniami wytrwałości ks. prob. Zdzisław.