W ten niezwykły czas Bożego Narodzenia – jak każdego roku – z wielkim wzruszeniem stajemy u żłóbka Dzieciątka Jezus, aby w postawie adoracji i kontemplacji zachwycić się Tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego, które stało się Ciałem, Człowiekiem i Chlebem.
Takie doświadczenie bliskości Boga niech pogłębi naszą wiarę w Jego obecność w Kościele, który tworzymy.
Życzę Wszystkim, aby blask Narodzonego Zbawiciela rozświetlał serca ufnością, uzdalniał do jeszcze większego okazywania wzajemnej czułości i wrażliwości oraz pozwolił na nowo przyjąć piękno Bożego życia będącego źródłem jedności i pokoju.
Kochani! Napełniajmy serca bezinteresowną Miłością, która będąc w nas uczyni nas godnymi uczniami i naśladowcami Bożej nauki: aby umieć wzrastać, a zarazem być najmniejszym, być gotowym tracić, aby zyskać, umieć oddać wszystko, by być najbogatszym – Jego obecnością na wieki!