Święta Narodzenia Pańskiego to czas odkrywania Tajemnicy Wcielenia Bożego Syna. Nasze myśli, oczy i serca kierujemy do Betlejemskiego Żłóbka, aby z Anielskimi Chórami obwieszczającymi światu Gloria in excelsis Deo i z Pasterzami spieszącymi, by zobaczyć „co się tam wydarzyło”, oddać hołd, cześć i uwielbienie Nowonarodzonemu Zbawicielowi. On stając się bezbronnym Dzieckiem, przychodzi do każdego z nas, aby – jak wówczas w Betlejem, tak teraz na ołtarzu naszej świątyni – stać się Emmanuelem – Bogiem z nami!

Oto Wielka Tajemnica Wiary i chcemy tę prawdę o obecności Pana Jezusa w Eucharystii, która daje życie przyjąć w geście adoracji i w otwarciu się na działanie Ducha Świętego, który ożywia, uświęca i jednoczy. W potędze Jego działania otwieramy się na Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

Niech przyjęcie Wcielonego Słowa do naszych domów, rodzin, całej wspólnoty parafialnej i każdego serca, które staje się Stajenką, Sanktuarium i Znakiem Obecności Boga, obdarza błogosławieństwem, pokojem, jednością i radością, niech umacnia wiarę i pobudza do okazywania miłości, bo „wciąż kochamy za mało i stale za późno” oraz prowadzi Bożymi drogami każdego dnia Nowego Roku Pańskiego 2020 /ks. prob. Zdzisław/.