W ten niezwykły czas Bożego Narodzenia – jak każdego roku – z wielkim wzruszeniem stajemy u żłóbka Dzieciątka Jezus, aby w postawie adoracji i kontemplacji zachwycić się Tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego, które stało się Ciałem, Człowiekiem i Chlebem.
Takie doświadczenie bliskości Boga niech pogłębi naszą wiarę w Jego miłująca obecność w Eucharystii, która daje życie i umacnia w nadziei na drodze do wieczności.
Kochani! Życzę Wszystkim, aby blask Narodzonego Zbawiciela rozświetlał Wasze serca ufnością, uzdalniał do jeszcze większego okazywania wzajemnej czułości i wrażliwości oraz pozwolił na nowo przyjąć piękno Bożego życia będącego źródłem jedności i pokoju.
Do życzeń dołączam pragnienie, byśmy wszyscy w tym wyjątkowym czasie zarówno świętowania, jak również zmagania się z wszelkimi ograniczeniami, przyjmowali obecnego pośród nas Zbawiciela, który „uczłowieczył” Boską naturę po to, aby „ubóstwić” nasze człowieczeństwo. Jego piękno odkrywamy też w naśladowaniu duchowości Matki Maryi i św. Józefa, którzy bezgranicznie zaufali Bogu. Niech Tajemnica Narodzenia Pańskiego pozwoli nam odmienić się duchowo i nadać jeszcze głębszy sens temu, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.