Na zakończenie Jubileuszu 10-lecia Przywrócenia Parafii w Przyłękach, do wydarzeń modlitewno-duszpastersko-kulturalnych takich, jak BAL ANIOŁÓW, NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI JASNOGÓRSKIEJ, POŚWIĘCENIE RZEŹBY ŚW. JANA MARII VIANNEY’A, pragnę dołączyć powstanie /z nadzieją na zaangażowanie/ BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO, które w oparciu o benedyktyńską duchowość rozpocznie swoją działalność w niedzielę 27.10.2019 o godz. 16.00. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mężczyzn /ks. prob. Zdzisław/.