Ks. kan. Jan Graczyk odprawił sumę odpustową ku czci Wniebowzięcia NMP w naszej świątyni 15 sierpnia 2012 o godz. 12.30, natomiast kazanie wygłosił ks. prob. Mirosław Pstrągowski – proboszcz parafii św. Łukasza w Bydgoszczy. Dla naszej wspólnoty parafialnej, zwłaszcza dla starszej jej części, która pamiętała ks. Jana proboszcza z Brzozy w latach 1986-1989, były to przede wszystkim chwile wzruszającej modlitwy przeplatanej wspomnieniami. Ks. Jan przyjeżdżał do filialnego wówczas kościółka w Przyłękach odprawić jedną Mszę św. i niektórzy ze starszego pokolenia mówią o niesamowitej otwartości ks. Jana, jego entuzjazmie i szczerym uśmiechu, a nawet pamiętają niektóre jego myśli z „płomiennych i docierających do serc kazań”. W dowód wdzięczności za posługę ks. Jana w naszej świątyni, delegacja naszej parafii udała się na uroczystości pogrzebowe, które odbyły się w kościele Chrystusa Króla na Błoniu w Bydgoszczy, aby pomodlić się o dar życia wiecznego /prosił o to w testamencie/ i uczestniczyć w jego ostatniej, ziemskiej drodze na cmentarz przy ul. Lotników. Odszedł od nas wspaniały kapłan, któremu dziękujemy za autentyczne świadectwo troski pasterskiej o powierzonych wiernych. Za śp. pamięci ks. kan. Jana Graczyka zostaną odprawione Msze św. od Żywego Różańca: 26 września o godz. 18.00, 31 października o godz. 18.00 i 6 grudnia o godz. 18.00. Prosimy Cię miłosierny Ojcze, przyjmij śp. ks. Jana do wspólnoty zbawionych w Twoim domu w niebie…