Podczas przerwy, między Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem – zgodnie z tradycją – spotkaliśmy się, żeby pobyć razem, złożyć życzenia, podzielić opłatkiem, zaśpiewać kolędy i obdarzyć się upominkami… Dziękuję za miłe spotkania, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że tworzymy żywą wspólnotę… /udało się zrobić kilka zdjęć do parafialnej kroniki/.