Czuwamy, modlimy się, trwamy i czekamy na ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA.