Czas chronologiczny… upływający… przemija postać tego świata…

Czas zbawczy… Bóg w Jezusie Chrystusie dokonuje dzieła zbawienia… prowadzi do wieczności…

Życzę Wszystkim mądrego przeżywania czasu w tych dwóch „wymiarach”.

Niech Nowy Rok 2023 będzie napełniony miłością Boga i człowieka…