Święty Michale Archaniele, który w znaku figury pielgrzymujesz po diecezji bydgoskiej świętującej Jubileusz 20-lecia, przybyłeś też do przyłęckiej parafii przeżywającej Jubileusz 100-lecia powołania do istnienia. W niedzielę Bożego Miłosierdzia w naszej świątyni, której rozbudowę rozpoczęliśmy blisko10 lat temu (w Dniu Kanonizacji Jana Pawła II), przeszłość powierzyliśmy Bożemu Miłosierdziu, teraźniejszość Bożej Miłości, a przyszłość Bożej Opatrzności i teraz Twoją mocą wsparci wchodzimy w nowe stulecie wiary ufając, że przyszłość jest darem, jaki ofiarowuje nam przeszłość. Tylko Bóg jest naszą Przyszłością, Sensem Istnienia i Wieczną Miłością.
To, co było i to, co będzie łączy „tu i teraz” – z Tobą Wodzu niebieskich zastępów, na modlitwie dziękczynno-błagalnej, bo mamy Bogu za co dziękować i wiemy o co pokornie Go prosić. To był czas intensywnego wsłuchiwania się w Boże natchnienia i nadziei na uzdrowienie z uwolnieniem od słabości, zmartwień czy uzależnień.
Choć w naszej parafii czujemy się, jak w rodzinie, a w kościele, jak w domu, to potrzebujemy Twojego skutecznego wstawiennictwa, aby zdecydowanie walczyć z pokusami do złego i konsekwentnie iść za Chrystusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem…
Święty Michale Archaniele, módl się za nami! /Wpis do Kroniki/.