Udzielenie Sakramentu Bierzmowania wraz z Uroczystym Poświęceniem Bramy przez Biskupa Krzysztofa Włodarczyka, dnia 10 maja 2022 r., stanowi zwieńczenie dzieła wybudowania Domu Parafialnego i rozbudowy kaplicy z roku 1915 w piękną bazylikową świątynię.

Dziękuję wszystkim za działanie w myśl zasady „WSPÓLNE MOŻEMY WIĘCEJ”.

Pasterzowi Diecezji dziękuję za docenienie naszego trudu i budujące słowa skierowane do naszej wspólnoty: „Tutaj, w tej świątyni czuje się zapach obecności Boga”.

Bogu niech będą dzięki za Jego obecność pośród nas i błogosławieństwo, którego udziela nam każdego dnia.

ks. prob. Zdzisław Lahutta

Zdjęcia – Galeria