Matko… z dziećmi Twymi bądź…

Stolico Mądrości, módl się za nami…