Bogu niech będą dzięki za dar świętych rekolekcji dla dorosłych i dzieci, które poprowadził – w naszej świątyni – pallotyn ks. Krzysztof Biernat z Warszawy. Nauki rekolekcyjne oparte o poszczególne wezwania suplikacji były jasne, czytelne, logiczne z lekkością słowa przekazywane. Jednak nie w formie lecz w treści należy widzieć ich wyjątkowość, piękno i ważność poruszanych zagadnień, które były przede wszystkim „chrystocentryczne, ewangeliczne, sakramentalne, substancjalne i katolickie”. Kto w tym „świętym czasie zasłuchania i przylgnięcia do Chrystusa” uczestniczył, mógł przekonać się, jak bardzo potrzebujemy pogłębiania naszej duchowości w perspektywie życia wiecznego …