Jubileusz 10-lecia Przywrócenia Parafii w Przyłękach /2009-2019/ przeżywany był nie tylko w świetle zakończenia prac na zewnątrz świątyni /obłożenie cegłą klinkierową nowej części kościoła, położenie dachówki karipówki na całej połaci dachowej z miedzianą obróbką blacharską, nawodnienie terenu kościelnego/ ale ten wyjątkowy rok przeżywaliśmy w poczuciu budowania KOŚCIOŁA jako WSPÓLNOTY.
Rozpoczęliśmy od Anielskiego Balu Wdzięczności /IX edycja/, podczas którego wręczone zostały Statuetki Aniołów Dziesięciolecia z przypomnieniem, że Wspólnie możemy więcej.
Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego z 4/5 marca było spotkaniem z Matką, która dała nam nadzieję, by dalej iść, jednoczyć się i działać zawierzając na modlitwie Bogu naszą przyszłość.
Poświęcenie rzeźby św. Jana Marii Vianney’a 15 sierpnia w Uroczystość Odpustową było potwierdzeniem, że warto zaufać wstawiennictwu świętego, który dokonał przed nami rzeczy po ludzku niemożliwych.
Rozpoczęcie działalności wspólnoty modlitewnej Bractwa Różańcowego 27 października. Na pierwsze spotkanie złożyły się konferencja z poświęceniem i wręczeniem różańców, wyznaczeniem tajemnic i twórczą rozmową przy stole. Różaniec trzeba na nowo odkrywać i nim walczyć przeciwko napaściom złego ducha. Niech modlitwa różańcowa daje pokój serca w czasach pełnych napięcia, niepewności i podziałów. Niech różaniec stanie się na nowo odkrytą modlitwą, która poprowadzi nas za Matką Bożą i Jej Synem do nieba.

Wyjaśnienie powyższego tytułu i uwspółcześnienia nazwy Bractwa Różańcowego. Podczas rozważań różańcowych przez zakończeniem Jubileuszu 10 – lecia Przywrócenia Parafii zastanawialiśmy się nad tajemnicą Zwiastowania NMP. Wtedy w Nazarecie miał miejsce najpiękniejszy dialog, jaki zna historia. Bóg zaproponował Maryi współudział w wielkim dziele zbawienia. Przedstawił swój plan, uszanował wolną wolę, czekał na odpowiedź. Pokorna służebnica Pańska odpowiedziała fiat  'niech mi się stanie’. W tym momencie Bóg stał się Człowiekiem i zamieszkał między nami.
Grom, błyskawica!
Stań się, stało;
Matką dziewica,
Bóg ciało. /Adam Mickiewicz/

Każdy człowiek ma swoje 'zwiastowanie’. Do każdego człowieka Bóg przychodzi z konkretną propozycją i czeka na odpowiedź /za portalem Adoni/.

Naszą odpowiedzią jest Grom czyli powstanie specjalnej jednostki modlitewnej „Komandosów Przyłęckich”. Każda litera tej elitarnej jednostki ma swoje modlitewno-wspólnotowe znaczenie G – Grupa, R – Różańcowa, O – Oddział, M – Męski. Chcesz wstąpić do naszej jednostki, to przyjdź na kolejne spotkanie 24 listopada o godz. 16.00. Weź „broń” do ręki i walcz w obronie tego, co trzeba chronić /Admin WZ/.