Przedstawiciele naszej specjalnej jednostki modlitewnej GROM /Grupy Różańcowej Oddziału Męskiego/, wzięli udział w Pierwszym Męskim Różańcu ulicami Bydgoszczy, 7 grudnia czyli w przeddzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Była moc jedności w modlitwie i prośba, żeby Niepokalana zwyciężała w naszym życiu rodzinnym, parafialnym i narodowym.