Liturgiczne wspomnienie św. Kazimierza – od 2019 –  kojarzy się naszej wspólnocie parafialnej z pięknym czasem nawiedzenia Matki i Królowej w kopii Obrazu Jasnogórskiego. 4 marca minie 5 rocznica… Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry Zwycięstwa – Przewodniczko pewna do nieba. Na Twoim pielgrzymim szlaku po Diecezji Bydgoskiej, przychodzisz do jednej z mniejszych parafii, która w tym roku przeżywa Jubileusz 10-lecia jej przywrócenia. Matko Kościoła, chcemy Ci podziękować za dar tworzenia WSPÓLNOTY SERC kochających Twojego Syna, na którego nam wskazujesz, mówiąc „uczyńcie, co Wam mówi Syn”. Powierzamy Ci – rozpoczęte w dniu Kanonizacji Jana Pawła II – dzieło rozbudowy tej świątyni, w której wpatrujemy się w Twoje Oblicze, prosimy o Matczyne i zawsze skuteczne wstawiennictwo u Boga i kontemplujemy Cię w Tajemnicy Wniebowzięcia (fragment powitania ks. prob. Zdzisława).