Nowy rok formacji Liturgicznej Służby Ołtarza rozpoczęliśmy udziałem w Eucharystii, podczas której modliliśmy się za wstawiennictwem świętych Korneliusza i Cypriana o jedność we wszystkich wymiarach naszego życia. Zainspirowani homilią naszego ks. prob. Zdzisława chcemy cały czas „wypływać na głębię” znajomości Chrystusa i wspólnoty, którą z Nim tworzymy. Nieszpory przy ognisku i wspólna biesiada pozwoliły nam poczuć moc jedności i radość przebywania we wspólnocie, w której szczególnie witam naszych młodszych kolegów – Michała, Kamila i Jakuba. Widzimy się za tydzień w piątek na Mszy św. o godz. 18.00 !!!! Święty Stanisławie Kostko Patronie Polskiej Młodzieży módl się za nami /Piotr Augustyn Opiekun LSO/.