Uczestnicy wydarzeń zgromadzili się 6 stycznia w centrum miejscowości, gdzie spotkali zmierzających w poszukiwaniu narodzonego Jezusa: Kacpra, Melchiora i Baltazara (w których wcielili się mieszkańcy). We wspólnym pochodzie za królami wszyscy doszli do nowo wybudowanego kościoła w Przyłękach. Celem organizacji tego wydarzenia jest promowanie Święta Objawienia Pańskiego. Nowa świątynia gromadzi wszystkich chętnych, którzy wspólnie z Trzema Królami oddają hołd Najwyższemu. Chcemy z Dobrą Nowiną dotrzeć do wszystkich mieszkańców i zaprosić ich do otwierania swoich serc na Jezusa. Poza tym nasze kolędowanie łączy ludzi wierzących z niewierzącymi. Uczy również pokory, szacunku i miłości do drugiego człowieka – powiedziała prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przyłęk Magdalena Zuehlke. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz. Dziękujemy wszystkim zaproszonym Chórom, Scholom i zaproszonym Gościom za wspólne kolędowanie. Podsumowaniem było odśpiewanie przez wszystkie zespoły kolędy „Mędrcy świata”, zaś całość zakończyła się ogniskiem z poczęstunkiem na środowiskowym boisku szkoły im. ks. Jana Twardowskiego / Wywiad udzielony Przewodnikowi Katolickiemu (nr 3/2017) przez Panią Magdalenie Zuehlke.