Bądź pozdrowiony Gościu nasz… Tradycyjnie, bo już po raz 14, św. Mikołaj przybył do licznie zgromadzonych dzieci w naszej świątyni, by obdarować je upominkami i wręczyć świece, które zapalane – zwłaszcza 7 dnia każdego miesiąca (7.04.2024 Jubileusz 100-lecia parafii) – mają zachęcać do wspólnej modlitwy w rodzinach.
W tym samym czasie ludzie dobrej woli i wrażliwych serc, oddawali krew ratującą zdrowie i życie naszym bliźnim.
Od godz. 15.00, podczas spotkania formacyjnego z przedstawicielami wspólnot różańcowych, nasz parafianin Pan Marcin Żywociński bardzo ciekawie opowiedział o swoim zwycięstwie w teleturnieju Va Banque i planach na najbliższą przyszłość. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Rozpoczęcie zatem nowego Roku Liturgicznego w naszej parafii, już w pierwszym dniu stało się „pięknym wejściem” w główną jego myśl, którą chcemy realizować: Uczestniczymy w życiu Kościoła, bo WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ…
Błogosław nam Panie Jezu …