W liturgiczne wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, które przypada 4 sierpnia (czwartek), podczas Mszy św. o godz. 18.00 modlić się będziemy za kapłanów, którzy od chwili powstania kaplicy, poprzez minione 107 lat, obejmowali duszpasterską opieką naszą wspólnotę wiary w Przyłękach. Niezawodnemu Proboszczowi z Ars – podziękujemy za wstawiennictwo w dziele postawienia pięknej bramy, która stanowi zwieńczenie wybudowania plebanii i rozbudowy naszej pięknej świątyni.
„Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Vianney’u dałeś nam wzór kapłana znakomitego w pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich kapłanów, pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen”.