To już 1,5 roku po nawiedzeniu naszej świątyni przez Matkę Bożą w kopii Jej Cudownego Obrazu. W tym czasie tyle się wydarzyło: 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, 100. rocznica „cudu nad Wisłą”, 105. rocznica wybudowania „starej” części naszej świątyni i 30. rocznica sakramentu święceń ks. prob. Zdzisława.

Na przełomie maja i czerwca tego roku, udało się nam wspólnie /bo WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ/ „upiększyć” naszą świątynię granitowo-marmurową posadzką, dębowymi ławkami, oświetleniem i tym, co najważniejsze – prezbiterium: tabernaculum, ołtarzem, ambonką, chrzcielnicą i płaskorzeźbami aniołów. Nasza świątyni stała się piękną i drogocenną „perłą”.

Matko, to Twoja zasługa, to tutaj w tej „przyłęckiej Kanie Galilejskiej” wstawiasz się za nami i Twój Syn dokonuje przemiany naszych serc, które kochają Twego Syna i Ciebie. Matko, która nas znasz z Synem Twym z nami idź…