Kościół żywy i prawdziwy to wspólnoty zakochane w Chrystusie… Modlitwa buduje i jednoczy Kościół…