W imieniu Sióstr Klarysek Mniszek od Wieczystej Adoracji składam serdeczne podziękowanie Żywemu Różańcowi Niewiast i indywidualnym Ofiarodawcom za złożone dary i ofiary, za które zakupiłem potrzebne artykuły do skromnego życia zakonnego, zawożąc je w piątek do klasztoru. Serce rośnie, kiedy chcemy i potrafimy – mimo trudnych czasów – pomagać tym, które nie mają za dużo ale są bardzo wdzięczne za naszą wrażliwość. Już od 12 lat Siostrom Klaryskom Uroczystość św. Józefa kojarzy się z przyłęcką parafią, w intencji której często się modlą. Ponownie dostałem zapewnienie o modlitwie w okolicznościach dla mnie zaskakujących, bo Siostry wyszły zza krat, aby śpiewem podziękować. To naprawdę było pełne radości i wzruszenia spotkanie. Dziękujemy Siostrom, za umożliwienie podarowania im promyczka dobroci, w myśl naszej charytatywnej zasady: MODLITWA I CZYN (x Z).