„Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy.

Stań więc pośrodku Kościoła i spójrz na jego pokutę; Ciebie pokornie prosimy, byś przez nią z grzechów nas obmył.

Zło popełnione w przeszłości, niech Twoja łaska zniweczy; chroń nas od dalszych upadków i otocz swoją opieką.

Daj przez doroczna pokutę dostąpić win odpuszczenia, byśmy z radością czekali na światło Nocy Pachalnej” (z oficjum).