1_12

Piękną monstrancją jest człowiek żyjący Bogiem /główna myśl homilii podczas Mszy św. rozpoczynającej procesję/. Rozważania przy każdym ołtarzu koncentrowały się na prawdzie – pięknymi monstrancjami są: rodzina /ołtarz I/, parafia /ołtarz II/, mała i duża ojczyzna /ołtarz III/. Najpiękniejszą monstrancją jest Niepokalana Maryja /ołtarz IV przy figurce Matki Bożej/. Wkrótce fotogaleria.